DIENSTEN

Op het gebied van asbest en sloop:

- Asbestinventarisatie conform bijlage XIIIa

- Risicobeoordeling NEN 2991

- Validatiemetingen SCI-548 / NVN 2939

- Beleidsmatige aanpak voor (gebouw)eigenaren

- Beheersing van asbest(toepassingen)

- Contraexpertise a.d.h.v. uitgevoerde onderzoeken

- Begeleiding sloop- en/of asbestsaneringswerken (aanbesteding /
  begeleiding / oplevering)

- Kostenraming asbest- of sloopwerken

- Quick-scan onderzoeken asbest

- Monstername en analyse asbest

Overige activiteiten: 

- Plaatsen en/of leveren van zonnepanelen (particulier / zakelijk)

- Verzorgen van subsidie(s) bijvoorbeeld bij energiebesparende
  maatregelen (particulier / zakelijk)

- Bouwkundige advisering (nieuwbouw en/of renovatie)   

- Bouwkundig rapport (aan- verkoopwoning)

- Energielabel

 Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord!